Glasering

Keramikglasyrer är en blandning av mineraler och ämnen som används för att täcka ytan av keramiska föremål. Processen för att skapa keramikglasyrer innebär följande steg:

  1. Råmaterial: Glasyrer skapas genom att kombinera olika råmaterial som kvarts, fältspat, kaolin och oxider. Dessa råmaterial mals till fina pulver.

  2. Blandning: De finmalet råmaterialen blandas noggrant enligt en recept eller formel. Blandningen kan variera beroende på den önskade glasyrens färg, textur och egenskaper.

  3. Tillägg av vatten: Vattnet tillsätts gradvis till blandningen för att bilda en pasta eller slip. Konsistensen varierar beroende på det specifika användningsområdet.

  4. Applicering: Glasyren appliceras på den keramiska ytan, antingen genom doppning, pensling eller sprutning. Det är viktigt att följa specifika tekniker för att säkerställa jämn täckning.

  5. Torkning: Efter appliceringen av glasyren måste den torka helt innan föremålet bränns i ugnen. Detta kan ta olika lång tid beroende på glasyrens tjocklek och luftfuktighet.

  6. Bränning: Föremålet med glasyren bränns i ugnen vid höga temperaturer, vanligtvis mellan 1000-1300°C. Under bränningen smälter mineralerna i glasyren och bildar en glasliknande yta på keramiken.